POPIS UČENIKA ZA UPIS U 1. razred osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica – dislocirani odjel SUHOPOLJE za školsku godinu 2016./2017.

Upisi u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja vršiti će se 14. lipnja 2016. godine u 15,30 sati u prostorijama glazbene škole, ul. Antuna Mihanovića 21, Virovitica.
Na upis ponijeti kopiju domovnice, rodnog lista i ispunjenu upisnicu.

1. Magdalena Vanjhal
2. Lora Brajković
3. Rene Helena Lukačević
4. Vanessa Maurović
5. Ivan Obžetić
6. Josip Jakupec
7. Leona Matovina
8. Tea Dumić
9. Mateo Osmanović
10. Marko Šapina
11. Leo Tomljanović

UPISNICA za OGŠ