Natječaj za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. za dislocirani odjel Suhopolje Glazbene škole Jan Vlašimsky

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje:

N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. za dislocirani odjel Suhopolje Glazbene škole Jan Vlašimsky

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: glasovir, gitara, harmonika.

Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT
Zbog ograničenog broja  upisa u Glazbenu školu kandidati polažu  prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.
Prijemni ispiti održat će se u prostoru Osnovne škole Suhopolje, Kralja Tomislava 26, Suhopolje, 07. lipnja 2016. godine u 16,00 sati.

REZULTATI I UPIS
Rezultati sa prijemnog ispita i upis u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Osnovne škole Suhopolje 09. lipnja 2016. godine od 12,00 sati a upisi će se vršiti 14. lipnja 2016. godine od 15,30 do 16,30 sati u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, A. Mihanovića 21.

Na upis ponijeti kopiju domovnice , rodnog lista i upisnicu.

IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA

Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika osnovne Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi:

-1.500,00 kuna -godišnja participacija za jedno dijete,
-1.000,00 kuna -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu školu,
-500,00 kuna -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu školu.

Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u rujnu, a posljednja u svibnju.

-60,00 kuna -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta.
(instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu nastavnu godinu).

-30,00 kuna -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje instrumenta u školi.

-6.000,00 kuna -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu po nastavnom predmetu.

UPISNICA za OGŠ