Poziv školama na “Međužupanijsko natjecanje klavirista” 26. travnja 2016.

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 4. međužupanijsko natjecanje klavirista, 26. travnja 2016. godine u organizaciji Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica. Želja nam je omogućiti svim marljivim
učenicima naše regije nastup na natjecanju u vidu jednodnevnog druženja, suradnje sa školama i motiviranju učenika. Poziv upućujemo školama: Virovitica, Slatina, Našice, Daruvar, Slavonski Brod, Požega i Novska.

Natjecanje će se odvijati u slijedećim kategorijama:

– 6 razreda osnovne škole : I, II, III, IV, V, VI kategorija
– 4 razreda srednje škole (klavir glavni predmet): I.S, II.S, III.S, IV.S kategorija
– 4 razreda srednje škole (klavir – teorijski odjel): I.STO, II.STO,III.STO, IV.STO

Propozicije:

Osnovna škola:

– I. kategorija: Jedna etida i dvije skladbe po slobodnom izboru
– II, III, IV kategorija: Jedna etida; jedan stavak sonatine ili sonate i jedna skladba skladatelja 19. ili 20. stoljeća po slobodnom izboru
– V, VI kategorija: Jedna etida; prvi stavak sonate i jedna skladba skladatelja 19. ili 20. stoljeća po slobodnom izboru

Srednja škola:

Jedna etida po slobodnom izboru ili skladba J.S. Bacha; jedan brzi stavak sonate (Haydn, Mozart, Beethoven) i jedna skladba po slobodnom izboru.

Prijavnicu (u prilogu) s potvrdom o uplati, molimo ispunjenu i skeniranu poslati najkasnije do 30.ožujka 2016. na email vtc.klavirijada@gmail.com ili poštom na adresu škole.

Kotizaciju za natjecanje u iznosu od 150,00 kuna možete uplatiti na račun:

IBAN : HR5523600001849100001
Poziv na broj: 64 7730-8720-6526400

Poziv školama

Prijavnica

Želimo vam obilje radosti u pripremi programa!

Dobro došli!