RASPORED SATI ZA PRVI DAN NASTAVNE ŠK. GOD. 2015./2016. – dislocirani odjel Suhopolje

1.razred i 2. razreda osnovne glazbene škole dislocirani odjel Suhopolje 7.9.2015 u 13,00 sati.