Raspored glazbene igraonice i početničkog solfeggia Školska godina 2015./2016.

Učiteljica Ana Filipović Učionica orkestra (podrum)

UTORKOM 1 ČETVRTKOM:

1. GRUPA od 15.30 – 16.15

PITOM AČA:

1. Žara Luna Cugovčan

2. GRUPA od 17.00 – 17.45

1. Tina Rajković
2. Tena Blažević
3. Petra Kubin
4. Niels Bogatić
5. Franka Tomljanović
6. Ema Berlančić
7. Lucija Šipek

1. GRUPA od 18.00 – 18.45

1. Klara Nreca
2. Otto Herden
3. Lovro Moslavac
4. Tamara Jugović
5. Julija Tomljanović
6. Lovro Blažević
7. Kiara Despotovski
8. Marija lličić
9. Nika Dragičcvić

1. GRUPA od 19.00 – 19.45

Početnički solfeggio

1. Dominik Živković
2. Roko Berlančić
3. Ena Rajnović
4. Leon Bijelić

PONEDJELJKOM I SRIJEDOM:

1. GRUPA od 17.00 – 17.45

1. Jan Duršot
2. Petra Barčanac
3. Paula Barčanac
4. Gabriel Cabunac
5. Nera Jurković
6. Nika Radan
7. Andrija Matek
8. Petra Drvenkar
9. Ivana Lesić

1. GRUPA od 18.00 – 18.45

1. Franka Debelić Pecive
2. Nika Gverić
3. Alisa Lovreković
4. Tamara Kosi
5. Eva Duršot

1. GRUPA od 19.00 – 19.45

1. Glorija Mihaljević
2. Neva Barčanac
3. Borna Belobrk
4. Hana Deskar
5. Filip Cabunac