OBAVIJEST II. KRUG za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2015./2016.

OBAVIJEST II. KRUG za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2015./2016.

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: harmoniku, glasovir, gitaru, violončelo, tamburu, klarinet, trubu, saksofon, flautu, trombon i udaraljke.
Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT

Zbog ograničenog broja  upisa u Glazbenu školu kandidati polažu  prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.
Prijemni ispiti za II. krug održati će se u prostoru Glazbene škole, ul. Antuna Mihanovića 21, u Virovitici, 17. lipnja 2014. godine od 16,00 do 18,00 sati.

REZULTATI

Rezultati sa prijemnog ispita biti će objavljeni 26. lipnja 2015. godine u 12,00 sati na oglasnoj ploči škole i službenim stranicama Škole.

UPISI

Upisi u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja vršiti će se 29. lipnja 2015. godine, od 16,00 do 17,00 sati. Na upis ponijeti domovnicu i rodni list.

OBAVIJEST II. KRUG

za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2015./2016. za dislocirani odjel Suhopolje Glazbene škole Jan Vlašimsky

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: glasovir, gitara, harmonika.
Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.
PRIJEMNI ISPIT
Zbog ograničenog broja  upisa u Glazbenu školu kandidati polažu  prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.
Prijemni ispiti održat će se u prostoru Osnovne škole Suhopolje, Kralja Tomislava 26, Suhopolje, 12. lipnja 2015. godine u 13,00 sati.
REZULTATI I UPIS
Rezultati sa prijemnog ispita za upis u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Osnovne škole Suhopolje i službenim stranicama Škole 17. lipnja 2015. godine u 12,00 sati a upisi će se vršiti 29. lipnja 2015. godine od 15,00 do 16,00 sati u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, A. Mihanovića 21.

Na upis ponijeti domovnicu i rodni list.

IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA

Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika osnovne Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi:

-1.500,00 kuna -godišnja participacija za jedno dijete,
-1.000,00 kuna -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu školu,
-500,00 kuna -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu školu.

Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u rujnu, a posljednja u svibnju.

-60,00 kuna -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta. (instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu nastavnu godinu).

-30,00 kuna -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje instrumenta u školi.

-6.000,00 kuna -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu po nastavnom predmetu.