N A T J E Č A J za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2015./2016.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 13/11) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk.god. 2015/2016.( NN 52/15), u skladu sa Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ( NN 49/15) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje

N A T J E Č A J za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2015./2016.

NATJEČAJ za upis učenika u srednju glazbenu školu 2015/2016