Kandidati koji mogu pristupiti prvom upisnom roku u osnovnu glazbenu školu 2015./2016.

Upisi će se održati 10. lipnja 2015. od 16,00 do 17,00 sati u prostorijama Glazbene škole.

VIROVITICA

KLAVIR FLAUTA

1. LUKA STANJEVIĆ 1. LANA ŠAFRAN
2. GABRIJELA KNEŽEVIĆ 2. IVAN ILIČIĆ
3. VALENTINA OSTERMAN 3. ELENA ŠANDRK

HARMONIKA KLARINET

1. MONIKA MIHALJEVIĆ 1. FILIP KRZNARIĆ

TAMBURE TRUBA

1. PETRA KOVAČEVIĆ 1. RUBEN BAKAJ
2. JURICA JURA TOMLJANOVIĆ
3. LEONARDO ČAVARUŠIČ

VIOLINA

1. NIKA BUDEŠ
2. GABRIEL FERENČEVIĆ

VIOLONČELO

1. JAN JELČIĆ

GITARA

1. DOMINIK PRPIĆ
2. EMA HORVATINOVIĆ
3. STJEPAN KRIŽANEC

– dislocirani odjel SUHOPOLJE

Upisi će se održati 10. lipnja 2015. od 16,00 do 17,00 sati u prostorijama Glazbene škole.

KLAVIR

1. SARA TAKAČ
2. MARIJA POVRŽENIĆ

napomena: Molimo sve na upis donijeti domovnicu i rodni list učenika.