Poziv na Seminar iz harmonike – 26.03.2015.

Poštovani,

pozivamo Vas na Seminar iz harmonike, koji će voditi prof. Borut Zagoranski u okviru Šeste međužupanijske smotre harmonikaša glazbenih škola. Seminar će se održati dana 26.03.2015. u dvorani škole, u trajanju od šest sati i sastoji se od praktičnog rada s prijavljenim učenicima osnovne ili srednje škole.

Kotizacija za aktivno sudjelovanje učenika s profesorom B. Zagoranskim iznosi 200,00 kuna, što uključuje jedan školski sat od 45 minuta. Kotizacija za pasivne sudionika iznosi 100,00 kuna.

Kotizaciju možete uplatiti na žiro račun:

  • 1. Primatelj: Grad Virovitica za GŠ Jan Vlašimsky Virovitica
  • 2. Model:64
  • 3. IBAN primatelja: HR 552360000-1849100001
  • 4. Poziv na broj odobrenja: 7730-8720-65264
  • 5. Opis plaćanja: kotizacija za seminar harmonikaša

Dokaz o uplaćenoj kotizaciji ujedno je i prijava za Seminar. Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. škole: 033-721-910, 033-721-805, ili na mobitel ravnatelja 098/ 292256.