Međunarodna suradnja GŠ Jan Vlašimsky, ZUŠ Ferka Španiho iz Žiline (Slovačka) i ZUŠ Vyškov ( Češka)

U sklopu projekta „ Tri škole“, ostvarena je međunarodna suradnja GŠ Jan Vlašimsky iz Virovitice, ZUŠ Ferka Španiho iz Žiline (Slovačka) i ZUŠ Vyškov ( Češka) koja je bila organizator prvog susreta sa domaćinom, glavnim pokretačem ovog projekta ravnateljem umjetničke u škole u Vyškovu Alešom Musilom. Učenici su boravili u rekreacijskom centru Vyhlidka kraj grada Blansko od 9.-14- rujna te kroz igru, druženja i glazbene radionice na raznim instrumentima pokazali vještinu muziciranja i pjevanja. Cijeli koncert postavljen je na međuigri učenika glazbenih škola. Svaka izvedba opravdala je osnovnu misao ovog međunarodnog projekta, jer u svakoj izvedbi sudjelovali su učenici iz navedenih triju škola, tako su zajedno muzicirali Slovak, Čeh i Hrvat te time pokazali kako glazba spaja narode.

Sudjelovali su: Dorotea Kožnjak i Laura Marin na klaviru, Maja Rajnović na harmonici, Luka Relić na saxofonu, Tony Kirinec i Vedran Gvojić na klarinetu, Sabina Rodeš na flauti, Mislav Vondra na gitari i Ena Mihaljević na solo pjevanju. U pratnji su bili učitelji Mladen Subotičanec, Kristina Domović, Daniela Majetić, Mirjana Milinović i Beatrica Šušak koji su svirajući i kao mentori sudjelovali u radionicama. Susretu se pridružila i Jasna Per Kožnjak, inicijator ovog projekta, te ravnatelj škole Damir Mihaljević. Svečani koncert održan je 14. 09. u Besednom domu, Vyškov u sklopu ZpivejFesta, na kojem je GŠ Jan Vlašimsky već sudjelovala, uz doživljaj da glazba govori istim jezikom i spaja narode što su i dokazali pjevajući zajedničku skladbu na kraju koncerta. Novi susret najavljen je u Žilini ( Slovačka ) već u svibnju 2015.god., a 2016.godine trebali bi se okupiti u Virovitici. (dm)