Natječaj za popunu radnih mjesta u Glazbenoj školi J. Vlašimsky

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA
33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21
Tel./fax: 033/721-910;

800-156 tajništvo

721-805 ravnatelj

721-804 računovođa

E-mail: glazbena@vlasimsky.hr

 NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Natječaj za popunu radnog mjesta:
I.

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

1. TAJNIK/CA ŠKOLE – na određeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno) – jedan izvršitelj/ica (do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta)
2. NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na neodređene puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno)– jedan izvršitelj/ica
3. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica
4. NASTAVNIK/CA TUBE – na određeno nepuno radno vrijeme (5,15 sati nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica
5. NASTAVNIK/CA KLARINETA – na neodređeno nepuno radno vrijeme (17,15 sati u nastavi tjedno)– jedan izvršitelj/ica
6. NASTAVNIK/CA HARMONIKE – na određeno nepuno radno vrijeme (2 sata u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine)– jedan izvršitelj/ica
7. NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA – na neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata u nastavi tjedno) )– jedan izvršitelj/ica
8. NASTAVNIK/CA SAKSOFONA – na određeno puno radno vrijeme (22 sati u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica (do povratka zaposlenika s roditeljskog dopusta)

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači
9. NASTAVNIK/CA HARMONIKE – na neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat u nastavi tjedno)– jedan izvršitelj/ica
10. NASTAVNIK/CA SOLFEGGIA – na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica
11. NASTAVNIK/CA ZBORA – na neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica
12. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na neodređeno nepuno radno vrijeme (14 sati u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica
13. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno nepuno radno vrijeme (13,15 sati u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica
14. NASTAVNIK/CA TRUBE – na neodređeno nepuno radno vrijeme (8,15 sati u nastavi tjedno)– jedan izvršitelj/ica
15. NASTAVNIK/CA GITARE – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ic

II.

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o umjetničkom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja/ nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, te Pravilniku o radu škole.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:
životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od petnaest dana od završetka natječajnog postupka.
Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.