Natječaj za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY

V I R O V I T I C A

33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21

Tel./faks: 033/721-910, 721-805

e-mail: ogs.j.vlasimski@vt.htnet.hr

Virovitica, 18. listopad 2013.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.) ravnatelj Glazbena škole Jan Vlašimsky Virovitica, Damir Mihaljević, prof raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

Natječaj za popunu radnog mjesta (m/ž):

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica , A. Mihanovića 21, Virovitica

  1. NASTAVNIK/CA KLARINETA – na određeno nepuno radno vrijeme ( 21 sat u nastavi tjedno) –  jedan izvršitelj/ica
  2. NASTAVNIK/CA SAKSOFONA –  na određeno puno radno vrijeme ( 22 sata u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica
  3. NASTAVNIK/ICA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na neodređeno puno radno vrijeme  (22 sata u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica
  4. NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA – na neodređeno nepuno  radno vrijeme (2 sata u nastavi tjedno)  – jedan izvršitelj/ica
  5. NASTAVNIK/CA SOLO PJEVANJA – na određeno nepuno radno vrijeme (16 sati u nastavi tjedno)- jedan izvršitelj/ica

6.   NASTAVNIK/CA POVIJESTI GLAZBE – na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati u nastavi tjedno)- jedan izvršitelj/ica

7.   NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno puno radno vrijeme (22 sata u nastavi tjedno)- jedan izvršitelj/ica

8.   NASTAVNIK/CA TUBE – na određeno nepuno radno vrijeme ( 5,15 sati u nastavi tjedno)-jedan izvršitelj/ica

9.   NASTAVNIK/CA VIOLONČELA – na određeno nepuno radno vrijeme ( 8,30 sati u nastavi tjedno)- jedan izvršitelj/ica

10.   NASTAVNIK/CA HARMONIKE – na određeno nepuno radno vrijeme (7 sati u nastavi tjedno)-jedan izvršitelj/ica

11.  NASTAVNIK/CA VIOLINE – na određeno nepuno radno vrijeme ( 4,15 sati u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica

12.  NASTAVNIK/CA KOREPETICIJE – na određeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata u nastavi tjedno)- jedan izvršitelj

13.  NASTAVNIK/CA SOLFEGGIA – na određeno nepuno radno vrijeme ( 3 sata u nastavi tjedno)-jedan izvršitelj/ica

14. NASTAVNIK/CA FLAUTE – na određeno nepuno radno vrijeme ( 4,15 sati u nastavi tjedno)-jedan izvršitelj/ica

15. NASTAVNIK/CA GITARE – na određeno nepuno radno vrijeme ( 5 sati u nastavi tjedno)-jedan izvršitelj/ica

16. NASTAVNIK/CA TAMBURE – na određeno nepuno radno vrijeme ( 5,15 sati u nastavi tjedno)-jedan izvršitelj

17. NASTAVNIK/CA KLAVIR – na određeno nepuno radno vrijeme ( 6,30 sati u nastavi tjedno)-jedan izvršitelj/ica

18. NASTAVNIK/CA TROMBONA – na određeno nepuno radno vrijeme ( 2 sata u nastavi tjedno)-jedan izvršitelj/ica

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači

  1. NASTAVNIK/CA HARMONIKE –  na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 18 sati u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica
  2. NASTAVNIK/CA GITARE –  na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica
  3. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica
  4. NASTAVNIK/CA TRUBE – na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 8, 15 sati u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ca
  5. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno nepuno radno vrijeme ( 13 sati u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ca

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o umjetničkom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja/ nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, te Pravilniku o radu škole.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

– životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Dokument preuzmite OVDJE…