Gostovanje pijanista Muzičke akademije i komornog sastava Glazbene škole V. Lisiniski

Događanja u GŠ Jan Vlašimsky Virovitica:

1. Koncert pijanista Muzičke akademije iz Zagreba (Projekt Artagent)

Dvorana Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, 30.10.2013. u 19,00 sati

2. Koncert komornih sastava Glazbene škole Vatroslav Lisinski Bjelovar, 5.11.2013.