Koncert Zvonimir Gadanec, Sanja Spahija, Ana Ratkajec