Koncert sudionika Međužupanijskoe smotre mladih pijanista u Slatini

U četvrtak 15.3. u dvorani Glazbene škole održan je koncert na kojem su nastupili učenici koji će predstavljati školu na Međužupanijskoj smotri mladih pijanista u Slatini 21.3.2012. godine, te učenici koji će prezentirati svoj rad i rad škole na državnom natjecanju u Varaždinu 26. i 29. ožujka.

Na klaviru su nastupile: Barbara Šarić, Lara Ljulj, Laura Marin, Nina Pocrnić, Ivona Siladić, Ana Martić te Dorothea Relić. Pripremili su ih učitelji: Mirjana Dizdarević Bjelajac, Zvonimir Gadanec, Ruža Glogović, Ana Filipović i Svetlana Relić.

Na kraju koncerta na saksofonu je nastupio Luka Relić uz klavirsku pratnju učiteljice Svetlane Relić i na trombonu Dorian Hercigonja uz klavirsku pratnju Sanje Spahija. Njihovi mentori su Ivan Kovačić i Dražen Štefan. Učenici su nagrađeni velikim aplauzom publike i svojih prijatelja te su dobili veliku podršku za nastupe koji su pred njima.