1. ROK Ljestvica poretka učenika za upis u 1. pripremni razred Srednje glazbene škole

Glazbena škola
Jan Vlašimsky Virovitica
A.Mihanovića 21
33 000 Virovitica
Tel/Fax 033/721-910
U Virovitici, 30.6.2010. godine
Klasa: 602-01/10-01/158
Urbroj: 2189-32-01-10-02

LJESTVICA PORETKA ZA UPIS U 1. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

Za školsku godinu 2010/2011

Ljetni upisni rok, 1. rok

MOGU SE UPISATI

[table id=1 /]

Bodovni prag: 16 bodova

LJESTVICA PORETKA ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

Za školsku godinu 2010/2011

INSTRUMENTALISTI:
MOGU SE UPISATI

[table id=2 /]

NE MOGU SE UPISATI

[table id=3 /]

TEORETIČARI:

MOGU SE UPISATI

[table id=4 /]

– Nina Žunić treba pristupiti razredbenom ispitu iz klavira.

– bodovni prag: 56 bodova ( za teoretičare i za instrumentaliste )

UPIS: 1.7.2010., 8.00-16.00 sati u tajništvu škole. Pri upisu uplačuje se 1. rata participacije u iznosu od 150,00 kn sukladno odluci Školskog odbora.

Povjerenstvo koje je izradilo bodovnu listu.

  • Lidija Šunk Kozjak
  • Ruža Glogović
  • Biljana Spasenovski
  • Dean Premrl
  • Tihomir Sabolić

Predsjednica povjerenstva
Ravnateljica
Karolina Petrović,prof.

30. lipnja 2010. – Novosti