Uprava škole

Ravnatelj

Damir Mihaljević

Školski odbor

1. Lidija Šunk Kozjak
2. Tomislav Vrabac
3. Željka Bančić
4. Katarina Zubak
5. Ivana Čapo
6. Margareta Ptiček
7. Kristijan Gostimir

Pročelnici odjela

1. Tihana Sarošević – klaviristi

2. Beatrica Šušak – harmonikaši

3. Dean Premrl – tambure

4. Katarina Karakaš Spiroski – gudači

5. Antonio Baranašić – puhači

6. Slobodan Radovanović – teorijski glazbeni predmeti i solo pjevanje

7. Davorin Muhek – gitaristi