REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U I. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

POPIS PRISTUPNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA

GITARA                                                                   TAMBURE 

1.Leon Rajak                                                             1.Gabrijel Tišljar

2.Ivano Đurasević                                                      2.Tea Blažev

3.Šimun Mihaljević                                                   3.Ivano Turnaj

4.Anđa Ganjto

5.Marko Šuper                                                           VIOLINA                                        

6.Lovro Grubić                                                          1.Lana Majdak

7.Hana Bogdanović                                                   2.Glorija Mihaljević

8.David Devčić                                                          3.Nikolina Hetzel

9.Matija Matoković                                                  

10.Josip Šiško                                                            FLAUTA

11.Lovro Zdjelar                                                       1.Leticia Blažičević

12.Dominik Đeri                                                       2.Anja Bijuk

13.Noel Tatić

                                                                                   KLARINET                                    

KLAVIR                                                                  1.Tamara Jugović

1.Lucija Šipek                                                           2.Mia Jerbić

2.Naša Čevelak                                                          3.Borna Bijuk

3.Lejla Friedrich                    

4.Klara Nreca                                                            SAKSOFON                        

5.Petra Brajković                                                       1.Lovro Premužić

6.Franka Debelić-Pecive                                           2.Emilia Harauzek

7.Nika Vukić

8.Rafael Tomić                                                          TRUBA

9.Matea Čečavac                                                       1.Gabrijel Strusa

10.Antea Moslavac                                                    2.Elena Ladović

11.Mateo Horvatinović

 

HARMONIKA

1.Lovro Blažević

2.Kristijan Posavac

Upisi u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja održat će se 12. lipnja 2018. godine od 15,30 do 17 sati.

Na upis ponijeti kopiju domovnice i rodnog lista.

Potreban OIB učenika i roditelja.

*Nastava počinje 03. rujna 2018. (raspored će biti objavljen krajem kolovoza na web stranici i oglasnoj ploči škole)