Kontakt

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica

Adresa: Mihanovićeva 21, 33 000 Virovitica, Hrvatska

Telefon: 033 721 910

Fax: 033 800 156

E-mail: glazbena@vlasimsky.hr

Službenik za informiranje:

glazbena@vlasimsky.hr

Telefon: 033/721-910

Fax: 033/800-156

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

glazbena@vlasimsky.hr

Telefon: 033/721-910

Fax: 033/800-156