Natječaji

NATJEČAJ za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 13/11) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2017./2018.( NN 48/17), u skladu sa Pravilnikom

N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje: N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. PRAVO UPISA Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila

N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. za dislocirani odjel Suhopolje Glazbene škole Jan Vlašimsky

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje: N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. za dislocirani odjel Suhopolje Glazbene škole Jan Vlašimsky PRAVO UPISA Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog

N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. za Područnu školu dr. Marijana Jergovića Pitomača

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje: N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. za Područnu školu dr. Marijana Jergovića Pitomača PRAVO UPISA Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA 33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21 Tel./fax: 033/721-910;800-156 tajništvo 721-805 ravnatelj, 721-804 računovođa E-mail: glazbena@vlasimsky.hr raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica 1. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica 2. NASTAVNIK/CA FLAUTE

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica 1. NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica 2. NASTAVNIK/CA SOLO PJEVANJA – na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno do 31.08.2017.