Dokumenti

Statut Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

Preuzmi…

Izmjene Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

Preuzmi…

Javna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

Plan javne nabave za 2015. godinu

Plan nabave 2015.

Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan nabave 2016.

Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan nabave 2017.

Izjava o sukobu interesa

Preuzmi…

Pravilnik o participaciji učenika Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

Preuzmi…

Etički kodeks Glazbene škole Jan Vlašimsky

Preuzmi…

Kućni red

Preuzmi…

Godišnji plan i program 2015. – 2016.

Preuzmi…

Školski kurikulum 2015. – 2016.

Preuzmi…

Školski kurikulum 2016. – 2017.

Preuzmi…

Zahtjev za pristup informacijama

Preuzmi…

obrazac-1-zahtjev-za-pristup-informacijama

obrazac-2-zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

obrazac-3-zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Službenik za zaštitu osobnih podataka – odluka

 

Obveze nadležnim tijelima (ministarstvima)

 

Pravilnik o plaćanju participacije za učenike

Preuzmi…

Pravilnik o kućnom redu

Preuzmi…

Pravilnik o zaštiti na radu

Preuzmi…

 

Prijedlog Financijskog plana za 2016. i projekcije 2017. i 2018.

 

Plan Proračuna 2016.

Plan proračuna 2016. – 2. rebalans

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2016.-31.12.2016.

 

 

Prijedlog Financijskog plana za 2017. i projekcije 2018. i 2019.

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2016/2017 GODINU

 

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (GŠ JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA) ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

 

Izvješće – plan 2017. – 2019.