Dokumenti

Opći akti

Statut Glazbene škole Jan Vlašimsky

Godišnji plan i program 2020. / 2021.

ŠKOLSKI KURIKULUM 2020. / 2021.

Pravilnik o radu

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi

Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole Jan Vlašimsky

Pravilnik o zaštiti podataka

Poslovnik o radu školskog vijeća

Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta 2018.

Etički kodeks Glazbene škole Jan Vlašimsky

Odluka – etičko povjerenstvo

Pravilnik o kućnom redu Preuzmi…

Izmjene i dopune Pravilnika o kućnom redu

Pravilnik o zaštiti na radu Preuzmi…

Izjava o sukobu interesa Preuzmi…

Pravilnik o izboru najboljeg učenika

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik izmjene i dopune

Financijski dokumenti

2020.

Plan nabave 2020. (20.1.2020.)

Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

 

2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022.

Plan nabave 2019. (05.02.2019.)

Prijedlog Financijskog plana za 2019. i projekcije 2020. i 2021.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. godinu I PROJEKCIJA za 2020. i 2021. godinu

EVIDENCIJA UGOVORA- 2019. (27.2.2020.)

Mapa poslovnih procesa

Procedura blagajničkog poslovanja

Proces odlaska na službeni put

Proces pracenja i naplate prihoda

Proces raspolaganja nekretninama

Proces stvaranja i preuzimanja ugovornih obveza

Proces zaprimanja i kontrole ulaznih računa

 

2018.

EVIDENCIJA UGOVORA 2018.

Plan javne nabave za 2018.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2018.

Plan Proračuna 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

REBALANS FINACIJSKOG PLANA I / 18.

 

2017.

EVIDENCIJA UGOVORA 2017.

Plan nabave 2017.

Prijedlog Financijskog plana za 2017. i projekcije 2018. i 2019.

Izvješće – plan 2017. – 2019.

Godišnji financijski izvještaj za 2017.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

 

2016.

EVIDENCIJA UGOVORA 2016.

“IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA” za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Plan proračuna 2016. – 2. rebalans

Izvješće – Plan 2016. – 2018.

 

2015.

EVIDENCIJA UGOVORA 2015.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.

 

2014.

EVIDENCIJA UGOVORA 2014.

Obveze nadležnim tijelima (ministarstvima)