Dokumenti

Opći akti

Statut Glazbene škole Jan Vlašimsky

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi

Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole Jan Vlašimsky

Pravilnik o zaštiti podataka

Poslovnik o radu školskog vijeća

Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta 2018.

Etički kodeks Glazbene škole Jan Vlašimsky PREUZMI…

Pravilnik o kućnom redu Preuzmi…

Pravilnik o zaštiti na radu Preuzmi…

Izjava o sukobu interesa Preuzmi…

Pravilnik o izboru najboljeg učenika

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Financijski dokumenti

2020.

Plan nabave 2020.

2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022.

Plan nabave 2019.

Prijedlog Financijskog plana za 2019. i projekcije 2020. i 2021.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. godinu I PROJEKCIJA za 2020. i 2021. godinu

2018.

EVIDENCIJA UGOVORA 2018.

Plan javne nabave za 2018.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2018.

Plan Proračuna 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

REBALANS FINACIJSKOG PLANA I / 18.

2017.

EVIDENCIJA UGOVORA 2017.

Plan nabave 2017.

Prijedlog Financijskog plana za 2017. i projekcije 2018. i 2019.

Izvješće – plan 2017. – 2019.

Godišnji financijski izvještaj za 2017.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

2016.

EVIDENCIJA UGOVORA 2016.

“IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA” za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Plan proračuna 2016. – 2. rebalans

Izvješće – Plan 2016. – 2018.

Procedura praćenja i naplate prihoda

Proces stvaranja i preuzimanja ugovornih obveza

Proces zaprimanja i kontrole ulaznih računa

2015.

EVIDENCIJA UGOVORA 2015.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.

2014.

EVIDENCIJA UGOVORA 2014.

Obveze nadležnim tijelima (ministarstvima)