ŠKOLSKI KURIKULUM 2017/2018

Godišnji plan i program 2017/2018.

Statut Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica Preuzmi…

Izmjene Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica Preuzmi…

Izmjene i dopune statuta 2017

Javna nabava Registar ugovora o javnoj nabavi Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

Plan javne nabave za 2017. godinu Plan nabave 2017.

Izjava o sukobu interesa Preuzmi…

Etički kodeks Glazbene škole Jan Vlašimsky PREUZMI…

Zahtjev za pristup informacijama Preuzmi…

obrazac-1-zahtjev-za-pristup-informacijama

obrazac-2-zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

obrazac-3-zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

 

Obveze nadležnim tijelima (ministarstvima)

Pravilnik o kućnom redu Preuzmi…

Pravilnik o zaštiti na radu Preuzmi…

Prijedlog Financijskog plana za 2017. i projekcije 2018. i 2019.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019.

Izvješće – plan 2017. – 2019.

Plan Proračuna 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvještaj – Proračun 2017.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2018.

Plan javne nabave za 2018.

Procedura praćenja i naplate prihoda

Proces stvaranja i preuzimanja ugovornih obveza

Proces zaprimanja i kontrole ulaznih računa

Poslovnik o radu školskog vijeća

Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta 2018.

 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

 

Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole Jan Vlašimsky

Pravilnik o zaštiti podataka

REBALANS FINACIJSKOG PLANA I / 18.

Prijedlog Financijskog plana za 2019. i projekcije 2020. i 2021.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. godinu I PROJEKCIJA za 2020. i 2021. godinu

Godišnji plan i program 2018-2019

ŠKOLSKI KURIKULUM Školska godina 2018/2019.