Ravnatelj

Damir Mihaljević

Administrativni odjel

 1. Ivka Jerbić, računovotkinja
 2. Marijana Šuper, tajnica škole
 3. Mirjana Cupar Živković, tajnica škole zamjena

Nastavnici:

Glasovir

 1. Svetlana Relić
 2. Mirjana Dizdarević Bjelajac
 3. Zvonimir Gadanec
 4. Karolina Petrović
 5. Daniela Majetić
 6. Perica Mihaljević
 7. Željka Bančić (PŠ Pitomača)
 8. Tomislav Glumbić (PŠ Pitomača)
 9. Teodora Zdeličan (PŠ Pitomača)
 10. Vedran Gorjup (DO Suhopolje)

Korepeticija

 1. Sanja Spahija
 2. Svetlana Relić

Gitara

 1. Davorin Muhek
 2. Tihomir Sabolić
 3. Zrinko Jurić-Čivro
 4. Mario Petrinjak (DO Suhopolje)
 5. Matija Kovač (PŠ Pitomača)

Harmonika

 1. Beatrica Šušak
 2. Biljana Spasenovski
 3. Mirjana Milinović (PŠ Pitomača i DO Suhopolje)
 4. Veronika Špiranac (DO Suhopolje)

Tambure

 1. Dean Premrl
 2. Mirna Mihalković
 3. Jurica Perharić (PŠ Pitomača)
 4. Jurica Hrenić

Truba

 1. Antonio Baranašić
 2. Mišel Barović (PŠ Pitomača)

Saksofon

 1. Ivan Manjkas

Trombon

 1. Jelena Škvorc

Flauta

 1. Sanda Kopić
 2. Noemi Toth

Klarinet

 1. Marina Novosel

Violončelo

 1. Katarina Karakaš Spiroski

Violina

 1. Tomislav Vrabac

Solo pjevanje

 1. Kristina Domović

Teorijski glazbeni predmeti

 1. Lidija Šunk Kozjak
 2. Slobodan Radovanović
 3. Barbara Bogojević
 4. Jurica Hrenić
 5. Željka Bančić (PŠ Pitomača)
 6. Vedran Gorjup (DO Suhopolje)

Glazbena igraonica i početnički solfeggio

 1. Ana Filipović
 2. Dijana Sulimanac zamjena

Tehnički odjel

 1. Antonio Petrović domar
 2. Ante Kalaš domar zamjena
 3. Đurđica Cenger spremačica
 4. Marijana Huić spremačica
 5. Đurđica Pintarić spremačica zamjena
 6. Đurđica Špiranec spremačica (PŠ Pitomača)