Djelatnici

Ravnatelj

Damir Mihaljević

Administrativni odjel

1. Ivka Jerbić, računovotkinja
2. Marijana Šuper, tajnica škole
3. Mirjana Cupar Živković, tajnica škole zamjena

Nastavnici:

Glasovir
1. Mirjana Dizdarević Bjelajac
2. Zvonimir Gadanec
3. Karolina Petrović
4. Daniela Savinovski
5. Perica Mihaljević
6. Teodora Zdeličan (PŠ Pitomača)
7. Željka Bančić (PŠ Pitomača)
8. Tomislav Glumbić (PŠ Pitomača)
9. Vedran Gorjup (DO Suhopolje)

Korepeticija

1. Sanja Spahija

Gitara

1. Davorin Muhek
2. Tihomir Sabolić
3. Mario Petrinjak
4. Siniša Ivček (DO Suhopolje)
5. Matija Kovač (PŠ Pitomača)

Harmonika

1. Beatrica Šušak
2. Biljana Spasenovski
3. Mirjana Milinović (PŠ Pitomača i DO Suhopolje)

Tambure

1. Dean Premrl
2. Mirna Mihalković
3. Jurica Perharić (PŠ Pitomača)

Truba

1. Antonio Baranašić
2. Mišel Barović (PŠ Pitomača)

Saksofon

1. Ivan Manjkas

Trombon

1. Jelena Škvorc

Flauta

1. Sanda Kopić
2. Noemi Toth

Klarinet

1. Marina Novosel

Violončelo

1. Katarina Karakaš Spiroski

Violina

1. Tomislav Vrabac

Solo pjevanje

1. Kristina Domović

Teorijski glazbeni predmeti

1. Lidija Šunk Kozjak
2. Slobodan Radovanović
3. Barbara Bogojević
4. Jurica Hrenić
5. Željka Bančić (PŠ Pitomača)
6. Tomislav Glumbić (PŠ Pitomača)
7. Vedran Gorjup (DO Suhopolje)

Glazbena igraonica i početnički solfeggio

1. Ana Filipović
2. Dijana Sulimanac

Tehnički odjel
1. Antonio Petrović domar
2. Đurđica Cenger spremačica
3. Marijana Huić spremačica
4. Silvija Kukić spremačica zamjena
5. Đurđica Špiranec spremačica (PŠ Pitomača)