glazbena-zajednicka

Damir Mihaljević, ravnatelj

DamirMihaljevic

Ivka Jerbić, voditeljica računovodstva
Marijana Šuper, tajnica  (trenutno na bolovanju)
Mirjana Cupar Živković, tajnica

administracija

Nastavnici/nastavnice

(osnovna i srednja škola)

Glasovir

1. Ruža Glogović
2. Zvonimir Gadanec
3. Sanja Spahija
4. Danijela Majetić
5. Mirjana Dizdarević Bjelajac
6. Svetlana Relić
7. Perica Mihaljević (uz glasovir)
8.Karolina Petrović

klaviristi

Gitara

1. Davorin Muhek
2. Tihomir Sabolić
3. Dario Žerjal
4. Tomislav Kučinić (nije na slici)

gitaristi

Harmonika

1. Mirjana Milinović
2. Beatrica Šušak
3. Biljana Spasenovski

harmonikasice

Tambure

1.    Mirna Mihalković
2.    Dean Premrl
3.    Željka Bančić

Truba

1.    Mišel Barović

MiselBarovic

Saksofon

1.    Ivan Kovačić (na porodiljnom dopust)

Trombon

1.    Dražen Štefan (nije na fotografiji)

Flauta

1.    Božana Šulentić
2.    Mateja Vušković

Solfeggio

2. Željka Bančić (PŠ Pitomača)
3. Lidija Šunk Kozjak
4. Slobodan Radovanović

Harmonija i povijest glazbe

1.    Slobodan Radovanović
2. Ana Kunjko (nije na slici)

SlobodanRadovanovic

Klarinet

1. Zlatko Subotičanec

Predškolski glazbeni odgoj

(glazbena igraonica)

1. Ana Filipović

AnaFilipovic

Područna škola Pitomača

ps-pitomaca

1. Željak Bančić, voditeljica solfeggio tambure
2. MAteja Vuškovič, flauta
3. Dario Žerijal, gitara
4. Mirjana Milinović, harmonika
5. Sanja Spahija
6. Kristina Domović,  solo pjevanje (Virovitica) i klavir (Pitomača)

Tehnička služba

1. Ljiljana Cvikić- spremačica
2. Antonio Petrović-domar
3. Marijana Huić-spremačica
4. Marina Jerbić- spremačica ( zamjena )
5. Đurđica Špiranec- spremačica

domar-spremacice