Obavijest učenicima o podjeli svjedodžbi

Podjela svjedodžbi za učenike od 1. do 5. razreda osnovne glazbene škole i za učenike 1. pripremnog i 1.-3. srednje glazbene škole bit će 30. lipnja 2017. godine u 10,00 sati u dvorani škole.

Ines Hustić treća na “Jadranskim akordima”

Na 1. Međunarodnom natjecanju klavirista “Jadranski Akordi”, održanom od 22. do 25. lipnja u Kraljevici, u 5. kategoriji među 9 sjajnih maturanata, glazbenu školu Jan Vlašimsky Virovitica predstavila je učenica Ines Hustić. Pod mentorstvom prof. Svetlane Relić, u konkurenciji 9 sjajnih mladih glazbenika, maturantica Ines Hustić osvojila je treće mjesto. Ovo je prvo u nizu

1. nagradu za Gabrielu Šipek na “Jadranskim akordima”

Na 1. međunarodnom natjecanju mladih solo pjevača “Jadranski akordi” u Kraljevici naša učenica Gabriela Šipek u 1. kategoriji osvojila je 1. nagradu, 1. mjesto uz klavirsku pratnju korepetitorice Sanje Spahije pod mentorstvom profesorice solo pjevanja Kristine Domović !!! Čestitamo!

POPIS UČENIKA ZA UPIS U 1. razred osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Upisi u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja vršiti će se 09. lipnja 2017. godine od 15,30 sati u prostorijama glazbene škole, ul. Antuna Mihanovića 21, Virovitica. Na upis ponijeti kopiju domovnice, rodnog lista i ispunjenu upisnicu. POPIS UČENIKA

NATJEČAJ za upis učenika u srednju glazbenu školu za školsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 13/11) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2017./2018.( NN 48/17), u skladu sa Pravilnikom

N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje: N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. PRAVO UPISA Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila